NOU HORARI SECRETARIA

AMPLIACIÓ HORARI SECRETARIA SETMANA DE MATRICULACIÓ 2009-2010


PLA D'ACOLLIDA DE L'AMPA DEL CEIP LA SEDETA


Matins: dimarts 9 i dijous 11 de 9:15 a 11:15 hores

Tardes: de dilluns 8 a divendres 12 de 17 a 18 hores