Benvolgudes famílies,


D’acord amb l’article 22 dels estatuts de l’associació es convoca totes les famílies a l’assemblea general ordinària amb el següent ordre del dia:

   1. Benvinguda.        
   2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
   3. Novetats curs 2010-2011.
   4. Presentació i aprovació, si s’escau, de la gestió econòmica 
       2008-2009.
   5. Presentació i aprovació, si s’escau, del quadre d’activitats 
       extraescolars per al curs 2009-2010.
   6. Valoració de la festa de final de curs.
   7. Precs i Preguntes

L’esmentat article 22 estableix també que, a l’anterior ordre del dia podrà afegir-se qualsevol tema que es demani per escrit per, com a mínim, el 10% dels membres de l’Associació, és a dir per 17 famílies.

Per tal de fer més àgil el desenvolupament de l’assemblea es llegirà un resum de l’acta de l’assemblea anterior.  L’acta complerta estarà a disposició de les famílies durant tota l’assemblea.


L’Assemblea se celebrarà el dijous 16 de setembre a les 19 hores al menjador del l’Escola.


Per facilitar l’assistència a totes les famílies s’habilitarà un servei de guarderia. La junta de l'AMPA.