Famílies, en funció de la matriculació rebuda a les extraescolars ofertes i per tal de mantenir algunes de les activitats, el quadre (clica!) ha hagut de ser modificat, d’acord amb la majoria de persones afectades, unint grups d’edat i canviant algunes activitats de dia. Aquest és el quadre definitiu que hem hagut d’elaborar i ja no serà modificat sota cap circumstància, excepte el possible desdoblament d’algun grup, si s’escaigués.

Lamentem molt la caiguda de la majoria de les activitats per al cicle d’infantil, en especial l’esplai, on havíem posat moltes esperances i esmerçat molts esforços. Recordeu que es pot crear una activitat extraescolar, amb el marge de temps necessari, sempre que un grup mínim de 10 famílies així ho sol·licitin, fent la proposta de l’activitat escollida.

No acceptarem canvis o inscripcions més tard del proper divendres dia 3 d’octubre.

Les activitats extraescolars que no es realitzaran per falta de quòrum són:

Esplai (cap dia)
Psicoball
Informàtica (cap dia)

Les activitats que, per tal de ser mantingudes han hagut de juntar grups d’edat són:

Teatre de 1er i 2on - per falta de quòrum s’ha unit amb el grup de p4 i p5
Teatre de 3er i 4rt – per falta de quòrum s’ha unit amb el grup de 5è i 6è
Balls moderns de 3er i 4rt- per falta de quòrum s’ha unit amb el grup de 5è i 6è
Futbol-degut a la gran demanda de canvi de dies per part de les famílies donades d’alta s’ha dut a terme la modificació que podeu veure al quadre.
Escacs ha passat a dimarts a demanda de la majoria de famílies apuntades. Estem estudiant mantenir l’activitat tot i la baixa participació. Us n'informrem aviat.

La comissió d’extraescolars