Benvolgudes famílies,

D'acord amb l'article 22 dels Estatuts de l'Associació es convoca totes les famílies a l'Assemblea General Ordinària de Gestió de la Junta Directiva, tindrà lloc el proper dimecres 4 de juny a les 19 hores a la Sala d'Actes del Centre Cívic amb el següent Ordre del Dia:

1.- Aprovació acta Assemblea anterior.
2.- Presentació de la Memòria de Gestió del curs 2007-2008
3.- Presentació i aprovació, si s'escau, dels pressupostos per al curs 2008-2009
4.- Socialització dels llibres de text, material i sortides. Resultats i Quota Global per al curs vinent.
5.- Renovació de la Junta
6.- Torn obert de paraules

D'acord amb l'esmentat Article 22 dels Estatuts, a l'anterior Ordre del Dia podrà afegir-s'hi qualsevol tema que es demani per escrit per almenys el 10 % dels i les membres de l'Asssociació, és a dir 18 famílies.
Per tal de fer més àgil el desenvolupament de l'Assemblea es llegirà un resum de l'acta de l'Assemblea anterior. L'acta complerta estarà a la vostra disposició durant tota la jornada.

Per facilitar l'assistència a totes les famílies s'habilitarà un servei de guarderia, a càrrec dels nostres monitors.

Us hi esperem!!!!