L'AMPA gestiona amb la colaboració de les famílies, l'alumnat i el Claustre el Projecte de Socialització endegat amb molt d'esforç des de l'any 1999. Actualment és un projecte consolidat i exemplar, reconegut per la Generalitat com a tal, i adoptat com a model pel seu Programa cooperatiu per al foment de la reutilització de llibres de text i material didàctic complementari, essent el nostre el primer projecte mostrat i l'únic de tots els de Barcelona capital en el seu moment (2005). Actualment el CEIP la Sedeta forma part del Comissió Assessora del Departament d'Educació per al seguiment de l'esmentat Programa.

El projecte s'ha convertit en el principal tret distintiu (clica!) del Projecte Educactiu del Centre, donat que sosté amb el concepte de Quota Global per família i d'una manera molt ajustada tant l'adquisició i reaprofitament dels llibres de text, com el material escolar fungible i reaprofitable, com les sortides escolars (actualment, som un dels pocs centres, si no l'unic, que gestionem les sortides a través de la quota global i el projecte de socialització).

Per al curs 2008-2009 la Quota Global s'ha establert en 270 Euros (mantenint la mateixa del curs passat, tot i els increments del cost de la vida), amb un descompte de 50 € a partir del primer germà.

Els avantatges d'aquest projecte són evidents i els resultats són més que positius en molts aspectes per aquest motiu no ens cansem de fer-ne difusió:

- El 100% de les famílies es vincula al projecte educatiu del centre. L'AMPA SOM TOTHOM.
- L'estalvi econòmic respecte del mercat, només en llibres, és al voltant del 45%.
- Implicació i participació de tota la Comunitat (pares, mares, mestres i alumnat) en la cura dels materials que es fan servir a l'Escola.
- Implicació molt positiva de l’alumnat en els valors de solidaritat, responsabilitat , repecte per l'escola i pels altres, i l'esperit cooperatiu.

I PER AQUEST MOTIU TAMBÉ US VOLEM DEMANAR QUE ADOPTEU AQUEST PROJECTE COMÚ COM A VOSTRE I EL DEFENSEU EN LA VIDA DIÀRIA DE L'ESCOLA. AIXÒ, ENFRONT DE "VENIR A L'ESCOLA" ÉS "FER ESCOLA": ASSUMIR-LA I DEFENSAR-LA COM A PART DEL NOSTRE PROPI DESENVOLUPAMENT COM A PERSONES SOCIALS EN L'ETAPA DE LA VIDA QUE ENS PERTOCA, I SEMPRE EN BENEFICI DELS NOSTRES FILLS, LES NOSTRES FILLES, ELS SEUS COMPANYS I AMICS, LA RESTA DE FAMÍLIES, EL CENTRE I L'EDUCACIÓ PÚBLICA I DE QUALITAT.