D’acord amb l’article 22 dels estatuts de l’associació* es convoca totes les famílies a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA amb el següent ordre del dia:
  1. Benvinguda.        
  2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
  3. Presentació del quadre definitiu d’activitats extraescolars per al curs 2013-2014 i valoració del nou sistema de pre-inscripció al juny
  4. Presentació del balanç econòmic del curs 2012-2013
  5. Renovació Junta Directiva.
  6. Presentació i aprovació, si s’escau, dels pressupostos 2013-2014
  7. Precs i Preguntes
Per tal de fer més àgil el desenvolupament de l’assemblea es llegirà un resum de l’acta de l’assemblea anterior.  L’acta complerta estarà a disposició de les famílies durant tota l’Assemblea.

L’Assemblea se celebrarà el DIVENDRES 11 d’Octubre a les 16:45 hores al menjador del l’Escola.

Per facilitar l’assistència a totes les famílies s’habilitarà un Servei de guarderia.

Us hi esperem a tots!

(*) L’esmentat article 22 estableix també que, a l’anterior ordre del dia, podrà afegir-se qualsevol tema que es demani per escrit per, com a mínim, el 10% dels membres de l’Associació, és a dir per 17 famílies.