Recollida de llibres

Hola famílies,

I benvingudes al curs 2013-2014!

Recordeu que els propers DIMECRES 4 i DIJOUS 5 DE SETEMBRE totes les famílies hauran de passar a buscar els seus respectius LOTS DE LLIBRES a l’Escola.

L’horari de recollida serà de 18 a 20 hores.

Només es farà l’entrega en comprovar que s’està al corrent del pagament de la quota global.

Els lots inclouen llibres de text, quaderns, fitxes fungibles i suports audiovisuals o informàtics. A més a més als alumnes de P-3 se’ls proporcionaran 2 bosses de niló amb el logo de l’escola, per al seu ús durant tot el cicle d’infantil. Als alumnes de 1er, una bossa de niló amb el logo de l’escola, de diferent color, per al seu ús durant tot el cicle inicial. Per als alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è s’inclou l’Agenda Escolar, elaborada de manera comú entre alumnes, pares i mares de diverses escoles de Gràcia.

Us hi esperem!