Benvolgudes famílies,

D’acord amb l’article 22 dels estatuts de l’associació(*) es convoca totes les famílies a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA amb el següent ordre del dia:

1. Benvinguda.        
2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
3. Presentació i aprovació, si s’escau, de la gestió econòmica curs 2011-2012.
4. Presentació i aprovació, si s’escau, del quadre d’activitats extraescolars per al curs 2012-2013.
5. Renovació Junta Directiva.
6. Eleccions Consell Escolar
7. Precs i Preguntes

Per tal de fer més àgil el desenvolupament de l’assemblea es llegirà un resum de l’acta de l’assemblea anterior.  L’acta complerta estarà a disposició de les famílies durant tota l’Assemblea.

L’Assemblea se celebrarà el DIMECRES 19 de setembre a les 18:30 hores al menjador del l’Escola.

Per facilitar l’assistència a totes les famílies s’habilitarà un Servei de guarderia.

(*) L’esmentat article 22 estableix també que, a l’anterior ordre del dia, podrà afegir-se qualsevol tema que es demani per escrit per, com a mínim, el 10% dels membres de l’Associació, és a dir per 17 famílies.