D’acord amb l’article 22 dels estatuts de l’associació es convoca totes les famílies a l’Assemblea General ordinària de gestió de la Junta Directiva, amb el següent ordre del dia:

1.-Aprovació acta Assemblea anterior.
2.-Presentació de la Memòria de Gestió del curs 2011-2012
3.-Presentació i aprovació, si correspon, dels pressupostos per al curs 2012-2013
4.-Socialització dels llibres de text i material
5.-Informacions sobre les Activitats Extraescolars 2012-2013
6.-Reivindicacions en contra de les retallades. Actuacions aquest final de curs i proper any
7.-Torn obert de paraules.
                                                                                                                 

Per tal de fer més àgil el desenvolupament de l’Assemblea es llegirà un resum de l’acta de l’Assemblea anterior.  L’acta complerta estarà a la vostra disposició durant tota l’Assemblea.

L’Assemblea se celebrarà el DIVENDRES 15 DE JUNY a les 17’00h al menjador de l’Escola.

Per a facilitar l’assistència a totes les famílies s’habilitarà un Servei de Guarderia gratuït.