D’acord amb l’article 22 dels estatuts de l’associació es convoca totes les famílies a l’Assemblea General ordinària de gestió de la Junta Directiva, amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació acta assemblea anterior.
  2. Presentació de la Memòria de Gestió del curs 2010-11
  3. Presentació i aprovació, si correspon, dels pressupostos per al curs 2011-2012
  4. Socialització dels llibres de text i material. Resultats i quota per al curs vinent.
  5. Calendari i horari escolar 2011-2012
  6. Informacions sobre les Activitats Extraescolars 2011-2012.
  7. Renovació de la Junta Directiva.
  8. Torn obert de paraules.
                                                                                                                  
D’acord amb l’article 22 dels nostres estatuts, a l’anterior ordre del dia podrà afegir-se qualsevol tema que es demani per escrit per al menys el 10% dels membres de l’Associació, és a dir per 18 famílies.

Per tal de fer més àgil el desenvolupament de l’assemblea es llegirà un resum de l’acta de l’assemblea anterior.  L’acta complerta estarà a la vostra disposició durant tota l’assemblea.

L’Assemblea se celebrarà el divendres 10 de juny a les 17’00h al menjador de l’Escola.


Per a facilitar l’assistència a totes les famílies s’habilitarà un servei de guarderia gratuït.