Entrega de llibres 2010-2011

Hola famílies,

Benvingudes al nou curs 2010-2011 !!

Us recordem les dates de l'entrega de lots de llibres per a aquest curs, que com la majoria ja recordareu en virtud dels canvis en el calendari escolar comença el proper dimarts 7 de setembre.

L'entrega de llibres tindrà lloc de la següent manera:

Dijous 2/9/2010 de 18 a 20 hores (tots els cursos)
Divendres 3/9/2010 de 18 a 20 hores (tots els cursos)
Dilluns 6/9/2010 de 18 a 20 hores (tots els cursos)

Les famílies amb més d'un fill al centre només caldrà que vinguin una vegada.

Recordeu que si no s'està al corrent de pagament no es durà a terme l'entrega del lot, a menys que es faci efectiva una part significativa de la Quota Global i es signi un acord-compromís de pagament amb l'AMPA. També es tindrà en compte el deute pendent (si és que n'hi ha). Tots aquets particulars es podran tractar privadament durant aquests tres dies amb la presidència i la tresoreria de l'AMPA. Recordeu que l'impagament, la demora en les quotes o l'incompliment dels acords comporta una gran dificultat d'organització per a l'AMPA i l'escola i repercuteix directament en el funcionament escolar. Recordeu que també pot comportar la pèrdua dels drets de què com a socis de l'AMPA gaudim (ús dels serveis d'acollida Matinal i de les Extraescolars, pèrdua del dret a vot i asistència a les reunions).