Calendari escolar 2008-2009

Avui el Departament d'Educació ha publicat el calendari escolar per al curs 2008-2009. A sota trobareu el recull abreviat del calendari, al qual hi manquen les festes oficials de 2009 que el Departament de Treball ha de disposar, i els 3 dies de lliure dessignació no consecutius que cada centre pot escollir lliurement. Tant bon punt disposem d'aquestes dades us les facilitarem.

També podeu consultar la versió ampliada del calendari (amb les informacions pertinents per a la secundària, formació d'adults, etc...) i l'Ordre en pdf que ha publicat el departament clicant
el següent enllaç.

Calendari escolar per al curs 2008-2009

1 de setembre: Inici de les activitats del professorat de tots els centres docents no universitaris.

15 de setembre: Inici de les classes als centres docents públics i privats de parvulari, educació primària, educació especial, ensenyaments secundaris, professionals i de règim especial.

22 de setembre: Inici de les classes dels cicles formatius de grau superior i als centres i aules de formació de persones adultes.

22 de desembre/7 de gener: Vacances de Nadal.

6-13 d'abril: Vacances de Setmana Santa.

23 de juny: Acaben les classes a tots els centres.

30 de juny: Acaben les activitats del professorat programades als centres.

Dies festius

Per a l'any 2008:
1 de novembre (Tots Sants)
6 de desembre (dia de la Constitució)
8 de desembre (la Immaculada)
25 de desembre (Nadal)
26 de desembre (Sant Esteve)

Per a l'any 2009:
Els que determini la disposició corresponent del Departament de Treball.

A més, cada centre podrà establir tres dies festius no consecutius de lliure disposició que s'hauran de preveure en la programació general del centre.