L'AMPA som totes i tots


Objectius de l'Associació

(extracte dels Estatuts)
Fomentar la participació de mares, pares o tutors dins la Comunitat Educativa del Centre i en altres òrgans de participació, per ajudar a aconseguir la millor qualitat de l'ensenyament dels seus fills/es i una formació i educació global, inspirada en l'esforç personal, foment dels valors humans, la tolerància, la solidaritat, la democràcia...

Donar suport i assistència a pares, mares o tutors membres de l'Associació i components de la Comunitat Escolar en tot allò convenient per a l'educació dels seus fills/es...
Cooperar en les activitats educatives del Centre...

Promoure la intervenció de mares, pares o tutors en el control i gestió del Centre proposant candidats al Consell Escolar...

Proposar al Consell Escolar els programes de les activitats extraescolars i gestionar i controlar la seva realització...