Quedeu convocades i convocats a la propera Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el proper dijous 17 de setembre a les 19 hores a l'escola, per tal de tractar els següents temes:

1.-Benvinguda
2.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'Assemblea anterior
3.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta pendent de l'Assemblea de setembre
4.-Presentació i aprovació, si s'escau, de la gestió econòmica del curs 2008-2009
5.- Presentació i aprovació, si s'ecau, del quadre d'activitats extraescolars per al curs 2009-2010
6.- Valoració de la Festa de Final de Curs i de la campanya d'entrega de lots.
7.- Precs i preguntes

Recordeu que podrà afegir-se quualsevol punt que es demani per escrit, com a mínim, pel 10% dels membres de l'ASsociació (18 famílies) (Article 22 dels Estatuts de l'AMPA).

Per tal de facilitar la vostra assistència s'ahbilitarà un servei de guarderia.

Animveu-vos a venir!

La Junta de l'AMPA