Vaga de mestres 19 de març

Salut, famíles!

Com sabeu el proper dijous 19 de març els sindicats representants dels i les mestres de Catalunya han convocat una vaga general d'ensenyants en protesta per les polítiques del Department d'Educació.

El claustre de l'escola ja ens ha comunicat a través d'un comunicat que dijous es sumaran majoritàriament a la vaga. Trobareu les seves raons també penjades al suro a la porta de l'escola. Ens han recordat també que, tot i que es decretaran uns serveis mínims, no ens recomanen portar els nens i nenes a escola perquè no podran garantir-nos tennir-ne cura en les condicions desitjables.

Independenment d'aquesta decisió, de la qual volíem fer-ne un reforç informatiu, us volíem fer saber que les AMPA de Gràcia van decidir també recolzar la convocatòria de vaga en la darrera reunió de la Coordinadora d'AMPA de Gràcia, de la qual, com sabeu en formem part.

Val a dir que aquest recolzament, com veureu en el manifest que tot seguit us adjuntem, no menciona en cap moment les reivindicacions o polèmiques laborals relacionades amb la protesta i el col·lectiu de mestres, sinó més aviat en la defensa del servei públic i l'educació de qualitat que tots volem.

Tot seguit trobareu l'esmentat manifest:

"MANIFEST DE LA COORDINADORA D’AMPAS
D’ESCOLES I INSTITUTS PÚBLICS DE GRÀCIA

La Coordinadora d’Associacions de Mares i Pares d’Escoles i Instituts Públics del Districte de Gràcia, com a membre de la comunitat educativa, dóna suport a la vaga del dia 19 de març d’acord amb les següents reivindicacions:

· VOLEM que es dediquin els recursos necessaris per garantir un ensenyament públic de qualitat.

· VOLEM un servei públic d’educació que integri en igualtat de drets i deures les centres amb finançament públic.

· INSTEM a la Conselleria d’Educació perquè reprengui el camí de diàleg i es posi d’acord amb els representants de la comunitat educativa. "